Axel med avis

Hvem er Axel Bojer?

Jeg ble født i 1971 og fikk etternavnet Bojer fra min far. Alle skoleårene bodde jeg i Trondheim. Jeg har siden bodd bl.a. på Notodden, i Tyskland, i Oslo og bor nå på Nesodden. Jeg er utdannet steinerskolelærer (fra Stuttgart), og har tatt master i tysk ved UiO.

Jeg har vært med i Forum Cogito, som blant annet utgir tidsskriftet Cogito, og vært styremedlem i IVK Norge. Jeg har også vært med å lage Ariadnes årbok og oversatt dataprogrammer i Skolelinux/KDE, OpenOffice.org/LibreOffice og Koha til bokmål. Jeg oversetter også artikler og har vært med å oversette Bilder av dyrenes vesen. Jeg har undervist i 14 år i tysk og data på steinerskolen på Nesodden.

I skoleårene startet jeg å skrive dikt, og interessen har vedvart siden. Med ord kan jeg skape bilder og klang, gjengi opplevelser og tanker og skape nye historier.

Nedenfor finner du fire dikt fra min diktsamling «Det vesentligste». Samlingen ble skrevet mellom 1987 og 1999 – (og noe redigert etterpå).

Høsten 2023 har jeg utgitt min første bok, skrevet sammen med Winfried Walther: Påskens mysterier. Fra palmesøndag til oppstandelsen Fortalt på grunnlag av meditasjoner. Dessuten har jeg blitt intervjuet av nettavisa «Sivilisasjonen».

Noen av mine dikt

Det ufullendte Nærhet Gitar Graven ved Treet

Hvis du vil bestille Påskeboken eller diktsamlingen (på 103 sider med over 80 dikt), send en e-post med adressen din til «axel krøllalfa bojer no». Diktboka koster 100,– og Påskeboka koster 200,– Du kan betale på forhånd (kontonummer sendes på forspørsel), eller med en vedlagt giro. Hvis du bor i nærheten av Nesodden/Oslo, kan vi møtes og gjøre opp der og da.

Spørsmål og kommentarer om nettstedet kan også sendes til «axel krøllalfa bojer no».

Andre arbeider av meg på nettet

Mennesket og media (årsoppgave fra 1990)
Om å oversette OpenOffice.org (Språknytt 2/2006)
Hjelpemidler i dataundervisningen
Norske tegn i skallet – veiledning
Limerick-konkurranse i NRK sommeren 2004
Tilbake til toppen av siden