Nærhet

Tilbake på et sted vi ofte var
trer ditt minne frem, som stille svar
mens jeg går og føler varme fra
den nærhet våre møter ga.
Lys og varme brer seg i meg,
når tanken drar og møter deg.

Den ytre verden glir helt bort,
jeg husker ting som vi har gjort
og følt, her er ditt ansikt, venn;

her ser jeg at vi ses igjen!
Det ufullendte Nærhet Gitar Graven ved Treet