Mer strålende enn solen

Verset «Strahlender als die Sonne» bruker Rudolf Steiner i mange av sine meditasjonsøvelser. Verset er oversatt fra engelsk, antagelig av Steiner selv. De norske versjonene her er oversatt av Axel Bojer.

Om morgenen

Engelsk original

More radiant than the sun
Purer than snow
Subtler than the ether
Is the Self
The Spirit of my heart
I am this Self
This Self am I

Tysk oversettelse

Strahlender als die Sonne
Reiner als der Schnee
Feiner als der Äther
Ist das Selbst
Der Geist in meinem Herzen
Dies Selbst bin ich
Ich bin dies Selbst

Norsk oversettelse

Mer strålende enn sola
Renere enn snøen
Finere enn eteren
Er selvet
Ånden i mitt hjerte
Dette selvet er jeg
Jeg er dette selvet


(Denne versjonen kan sies om morgenen, gjerne rett etter at man har våknet, for å forbinde seg med sitt høyere (himmelske) jeg.) Kildeteksten er f.eks. her

Om kvelden

Steiner har en egen versjon for kvelden også. Den er nesten likedann, men linjene er baklengs, i omvendt rekkefølge. Altså:

Tysk original

Ich bin das Selbst
Das Selbst bin Ich
Der Geist in meinem Herzen
Ist das Selbst
Es ist feiner als der Äther
Reiner als der Schnee
Strahlender als die Sonne

Norsk oversettelse

Jeg er selvet
Selvet er jeg
Ånden i mitt hjerte
Er selvet
Det er finere enn eteren
Renere enn snøen
Mer strålende enn sola.


Lykke til :-) Kildeteksten er her

Valid HTML 4.01 Transitional