Det ufullendte

En mektig skikkelse her på jorden
Går usett av øyne og gir ingen spor.
Han kjenner ditt hjerte og innerste ønske;
kan oppfylle dem, gi et svar.

Og en usett og varmende nærhet går
gjennom ditt hjerte og mange andre
og taler og ber deg å ta på alle
og gjøre deg sikker og tanken din klar.

Jeg vandrer som ensom og ydmyk gestalt
alene i tåke og vind- jeg skriver
gjentatt i snø og i luft og i jord
inn et dikt uten slutt.
Det ufullendte Nærhet Gitar Graven ved Treet