Christian Morgensterns forfatterskap

ordnet etter utgivelsesår


De viktigste verkene står i de tre første avdelingene. Dessverre er lite oversatt, for det meste i bøker med andre dikt/gjendiktninger. Dette står øverst.
Selv om vi bare finner 25 originalverk (medregnet de etter hans død) så finnes det, som den nedre del av lista viser, også en stor mengde ulike nyutgivelser: utvalg, samlinger osv. Jeg nevner noen, men ikke alle. Til sist kommer Morgensterns oversettelser, for det meste fra norsk.Oversettelser til norsk,
ordnet etter den norske tittelen

Dikt av Christian Morgenstern. Eigne dikt. Til nynorsk ved Astrid Svare Hysjulien. Natura Forlag, Lillehammer 2003.
Fremmede toner Gjendiktninger av André Bjerke, Dreyer forlag 1963
Muntre vers fra flere alvorlige land Gjendiktninger av André Bjerke. Den norske bokklubben, Oslo 1974.
Vers på vandring Gjendiktninger av André Bjerke, Aschehoug, Oslo 1952
Vice versa Gjendiktninger av Bjørn M. Moen, Antropos, Oslo 2004

Tyske utgivelser

Originalverk

1895 In Phanta's Schloß. Ein Zyklus humoristisch-phantastischer Dichtungen. (Dikt)
1896 Horatius travestitus. Ein Studentenscherz. (Dikt. Endret utgave utgitt 1911.)
1897 Auf vielen Wegen (Dikt. Endret utgave utgitt 1911)
1898 Ich und die Welt. Gedichte. (Dikt)
        De to siste ble i 1920 utgitt samlet, med flere nye dikt, under tittelen: Auf vielen Wegen
1900 Ein Sommer. Verse. (Dikt)
1902 Und aber ründet sich ein Kranz (Dikt)
        De to siste ble i 1922 utgitt samlet under tittelen Ein Kranz
1905 Galgenlieder (Dikt. Tilsammen 15 stadig utvidede og endrede utgaver utgitt inntil 1914.)
1906 Melancholie. Neue Gedichte. (Dikt)
1908 Osterbuch (Dikt)
        Utgitt 1960 med tittelen Hasenbuch
1909 Die Märchen von Rübezahl (Eventyr. Illustrert av Max Slevogt.)
1910 Palmström (Dikt. Flere stadig utvidede utgaver utgitt inntil 1914.
        Også utgitt 1970 med tegninger av Fritz Fischer.)

1910 Einkehr (Dikt)
1911 Ich und Du. Sonette, Ritornelle, Lieder. (Dikt)
1914 Wir fanden einen Pfad (Dikt. Utgitt etter hans død, men satt sammen av ham selv.)

Etterlatte verker utgitt etter hans død.
Utgiver: Margareta Morgenstern:

1916 Palma Kunkel (Dikt)
1918 Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuchnotizen.
        (Aforismer. Utgitt i utvalg 1963)
1919 Epigramme und Sprüche (Dikt og sitater)
1919 Der Gingganz (Dikt)
1921 Über die Galgenlieder (Diktkommentarer. Utgitt sammen med diktene 1941, se nedenfor.)
1921 Klein Irmchen. Ein Kinderliederbuch. (Barnedikt. Illustrert av Josua L. Gamp. Utgitt igjen 1990)
        Endret utgivelse 1943 med tittelen Liebe Sonne, liebe Erde. Ein Kinderliederbuch.
         Illustrasjoner av Elsa Eisgruber.
1927 Mensch Wanderer (Dikt fra 1887–1914)
1928 Die Schallmühle (Grotesker og parodier)
        Utgitt i utvalg 1929.
        Endret utgivelse 1938 med tittelen Böhmischer Jahrmarkt
        Endret utgivelse 1950 med tittelen Egon und Emilie.
1941 Klaus Burrmann, der Tierweltphotograph. Ein Kinderbuch (Illustrert av Fritz Beblo)
1951 Sausebrand und Mausbarbier. Ein Kinderliederbuch. (Barnedikt)
1951 Ostermärchen (Illustrert av Martin Koser og Ruth Koser-Michaels. Utgitt igjen 1985)

Bøker for barn

1965 Kindergedichte (Barnedikt. 3 nye dikt)
1984 Der Entenschlittschuhschmied (Barnedikt. Illustrert av Eberhard Binder.)

Galgenlieder

1932 Alle Galgenlieder. Galgenlieder, Palmström, Palma Kunkel, Gingganz.
        (Med 14 etterlatte dikt, ny rekkefølge. Utvidede utgaver i 1938 og 1987.)
1941 Das aufgeklärte Mondschaf. 28 Galgenlieder und deren gemeinverständliche Deutung durch Dr. phil. Jeremias Mueller. («Galgenlieder» med Morgensterns kommentarer.)
1961 Palmström. Palma Kunkel (Dikt. Inneholder samlingene med samme navn.)
1963 Galgenlieder. Der Gingganz. (Dikt)
1972 Alle Galgenlieder (Vignett av Morgenstern)
1989 O greul! O greul! O ganz abscheul! Beil und Hufeisen der Scharfrichter und Galgenbrüder.         (Utgitt og med etterord av Karl Riha)
1989 Alle Galgenlieder. Galgenlieder, Palmström, Palma Kunkel, Gingganz. (Dikt)
1992 Sämtliche Galgenlieder. (Etterord av Leonard Forster, Jens Jessen om utgivelsen.)
1993 Alle Galgenlieder. Galgenlieder, Palmström, Palma Kunkel, Gingganz.
        (Med etterord av Anne Gabrisch og en artikkel av Arnold Zweig. Illustrert av Horst Hussel.)

Andre samleverk og utvalg

1936 Meine Liebe ist groß wie die weite Welt (Utvalgte dikt. Utgitt av Margareta Morgenstern.)
1939 Wer vom Ziele nicht weiß, kann den Weg nicht haben (Utvalgte sitater for hver dag i året)
1940 Zeit und Ewigkeit (Utvalgte dikt)
1946 Stilles Reifen
1949 Man muß aus einem Licht fort in das andere gehen. Ein Spruchbuch.
1951 Quellen des Lebens hör ich in mir singen (Utvalgte Dikt, del 2.)
1952 Ein Leben in Briefen (Av Margareta Morgenstern, om hans liv)
1954 Vom offenbaren Geheimnis (Aforismer, utvalg fra «Stufen» ved Margareta Morgenstern)
1959 Gedichte. Auswahl aus dem Gesamtwerk. (Utvalgte dikt)
1960 Der Spielgeist (Utvalgte dikt)
1962 Alles um des Menschen Willen
1965 Gesammelte Werke in einem Band (Utgitt igjen i 1991)
1965 Dich führt der Weg
1971–80 Sämtliche Dichtungen
        (Samlede dikt i 17 Bind. Utgitt og med etterord av Heinrich O. Proskauer.)
1971 Gedenkausgabe 1871–1971. (Utgitt og med innledning av Rudolf Eppelsheimer.)
1975 Ausgewählte Werke (2 bind. Utgitt av Klaus Schuhmann, utgitt igjen i 1977 og 1985.)
1976 Das große Christian Morgenstern Buch (Utgitt av Michael Schulte)
1977 Jubileumsutgave i 4 bind (Utgitt av Clemens Heselhaus)
1983 Sonnentag im Erdenland (Dikt. Illustrert av Irene von Treskow.)
1985 Lichtspur ins Geheimnis (Utgitt av Bettina Schelp)
1986 Stufen und andere Aphorismen und Sprüche (Aforismer)
1987 Werke und Briefe. Stuttgarter Ausgabe.
         (Kommentert utgave i 9 bind, utgitt under ledelse av Reinhard Habel.)
1987 Aphorismen, V.(Aforismer)
1987 Kritische Schriften, VI
1988 Lyrik 1887–1905. I (Utgitt av Martin Kiessig)
1988 Der Gingganz(Dikt)
1988 Im Reich der Interpunktionen.
        (Med forord og utgitt av Curt Grützmacher; Illustrert av Peter Rensch.)
1989 Ein Knie geht einsam durch die Welt (Utvalgte dikt. Illustrert av Gerhard Gepp.)
1989 Christian Morgenstern, ein Wanderleben in Text und Bild (Utgitt av Ernst Kretschmer)
1990 Humoristische Lyrik, III (Dikt)
1990 Ob auch der und jener pfeife.
         (Epigrammer, Aforismer, Notater. Illustrert av Ruth Tesmar, utgitt av Klaus D. Sommer.)
1990 Hundert Gedichte
        (Dikt. Illustrert av Klaus Ensikat, oversatt av Walter Lewerenz.)
1990 Die stillen Dinge. Die Lebensweisheiten des Dichters in Gedichten und Gedanken.
1990 Leben hat viele Gesichter (Med fargefoto av Peter A. Thomas.)
1991 Die Enten laufen Schlittschuh und andere Gedichte
        (Dikt. Illustrert av Kestutis Kasparavicius.)
1992 Er sah rückwärts in die Dinge
         (Ukjente dikt, Aforismer og fortellinger. Etterord av Leo Heim.)
1992 Ochsenspatz und Regenlöwe (Illustrert av Susi Bohdal)

Morgensterns oversettelser

August Strindberg Inferno. Berlin 1898.
Henrik Ibsen Das Fest auf Solhaug. Berlin 1898.
Henrik Ibsen Komödie der Liebe. Berlin 1898.
Henrik Ibsen Wenn wir Toten erwachen. Berlin 1899.
Henrik Ibsen Brand. Berlin 1901.
Henrik Ibsen Peer Gynt. Berlin 1901.
Henrik Ibsen Gedichte. Berlin 1903.
Henrik Ibsen Catilina. Berlin 1903.
Knut Hamsun Abendröte. München 1904.
Walther von der Vogelweide Die Gedichte. Berlin 1906. (Oversatt av Karl Simrock, gjennomsyn og nytt utvalg ved Morgenstern.)
Bjørnstjerne Bjørnson Gedichte. München 1908. (Sammen med flere andre gjendiktere).
Knut Hamsun Spiel des Lebens. München 1910.
Friedrich der Große Werke. 10 bind, mange oversettere.
Doris Rein Savitri. München 1922.

Morgenstern på andre språk

1966 Eine Auswahl aus den Galgenliedern (Dikt. Tysk og engelsk)
1983 Palmstromo de Kristiano Morgensterno
        (Dikt på Esperanto. Illustret og oversatt av Richard Schulz.)
1990 Galgenlieder und andere Gedichte / Gallows Songs and other Poems
        (Dikt. Engelsk/tysk; Utvalgt og oversatt av Max Knight.)
1992 Igel und Agel / Stickly and Stackly.
        Galgen- und Kinderlieder / Gallows' and Children's Songs

        (Dikt. Illustrert av Reinhard Michl; utvalgt og oversatt til engelsk av Max Knight.)


Utgivelser i alt (som er nevnt her):
54 diktsamlinger
derav 22 originalsamlinger (medregnet de som ble utgitt etter hans død)
og 4 oversettelser til andre språk.

4 Aforismesamlinger, derav 1 originalverk
1 eventyrbok
1 bok med Grotesker og parodier
5 bøker med Blandet utvalg
og 3 utgaver av samlede verker.

Tilsammen 25 originalverk og minst 43 opptrykk av ulik art. Dessuten 14 bøker med Morgensterns oversettelser.

Kilder

«Christian Morgenstern» av Martin Beheim-Schwarzbach. Rowohlt Taschenbuch, Hamburg 1964.
«Christian Morgenstern, ausgewählte Werke» bind 2/2. Gustav Kiepenhauer Verlag, Leipzig og Weimar 1985.
http://www.bautz.de/bbkl/m/morgenstern.shtml
Tilbake til toppen av siden