Bøker av Goethe


NB: Lista er ennå ikke komplett, flere bøker vil bli lagt til etterhvert.

Oversettelser til Norsk, alfabetisk:

Alvekongen gjendiktet og med pastellmalerier og kalligrafi av Anne Tone Thorshaug, Damm, ExLibris 2000
Den unge Werthers lidelser oversatt av Nils Lie, Gyldendal 1956 og 1998
        og av Lotte Holmboe, Cappelen 1973 og 1994/ Den norske bokklubben 1999 (med tegninger av Arne Nøst)
Dikt gjendiktet av Odd Magne Hansen, Brage forlag 1997
Diktning og sannhet i utvalg og oversatt av Ejlert Bjerke, Mortensen Forlag 1954 og 1967
Egmont: et sørgespill i fem akter Ingeborg v. d. Lippe Konow, Kristiania 1890
Egmont: skuespill i 5 akter Anton Rønneberg (hørespill), NRK 6. mai 1958
Den grønne slange og den skjønne lilje gjendiktet av Ragnhild Nissen, 1957
Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje gjendiktet av Åse Marie Nesse, Vidarforlaget 1997
Faust I og II
        (Faust: eit syrgjespel) gjendiktet av A. M. st. Archtander, Norli 1911
        gjendiktet av Kristen Gundelach, Stenersen Forlag 1943/Dreyer 1957 (bokmål)
        gjendiktet av André Bjerke, Aschehoug 1966, '83, '90, '97, '99 og 2000/Gyldendal 1976 (bokmål)
        gjendiktet av Åse Marie Nesse, 1993 og 1999 (nynorsk)
Goethes farvelære oversatt av Torger Holtsmark, AdNotam 1991/AdNotam, Gyldendal 1994
Goethes italienske reise oversatt og i utvalg av Ejlert Bjerke, Mortensen forlag 1951 og 1953
Italiensk reise oversatt av Sverre Dahl, 1999
Mitt hjarta slo – dikt i gjendiktning av Åse Marie Nesse (Goethes 40 mest kjente dikt, nynorsk)
Natur og kunst. Dikt i utvalg gjendiktninger av André Bjerke, Aschehoug 1961
J. P. Eckermann: samtaler med Goethe i de siste år av hans liv
        i utvalg og gjendiktet av Ejlert Bjerke, Mortensen Forlag 1949/Gyldendal 1965
Schillerkvartett: Goethe – Schiller – Heine – Storm – gjendiktninger av Leiv Kirkhusmo, Oslo 1964
Valgslektskapene: en roman oversatt av Sverre Dahl, Bokvennen 1996 og 1999
Wilhelm Meisters læreår oversatt av Alf Harbitz, Gyldendal 1938
        oversatt av Sverre Dahl, Aschehoug 2003


Enkeltutgivelser på tysk, ordnet etter førsteutgaven

*1765–68 Belsazar (skuespill, utgitt etter Goethes død)
*1767–68 Die Laune des Verliebten (hyrdespill, utgitt etter Goethes død)
*1766 Die Geschwister (enakter, utgitt etter Goethes død)
1769 Neue Lieder (første diktsamling, utgitt anonymt, utgitt med navn i 1770)
1771 Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand (skuespill, omarbeidet 1773 og 1804. Førsteutgaven utgitt anonymt)
1774 Götter, Helden und Wieland (komedie)
        Clavigo (tragedie)
        Neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel (dukketeater, utgitt anonymt)
*ca. 1775 Urfaust (skuespill, utgitt etter goethes død)
1775 Erwin und Elmire. Ein Singspiel (skuespill, utgitt anonymt; utgitt med navn 1788)
1776 Stella. Ein Schauspiel für Liebende in fünf Akten (skuespill)
        Claudine von Villa Bella. Ein Singspiel (skuespill, utgitt anonymt; utgitt med navn i 1788)
ca. 1777 Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel (skuespill i prosaversjonen, omskrevet til blankvers 1787)
1782 Die Fischerin. Ein Singspiel (syngespill)
1783 Scherz, List und Rache (syngespill)
1787 Die Mitschuldigen. Ein Lustspiel (lystspill, første, ikke utgitte, utgave 1768)
        Die Geschwister. Ein Schauspiel (skuespill)
        Der Triumph der Empfindsamkeit. Eine dramatische Grille (skuespill)
1788 Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen (tragedie)
1789 Das Römische Carneval (skuespill, utgitt anonymt)
1790 Torquato Tasso. Ein Schauspiel (skuespill)
        Faust. Ein Fragment (skuespill)
        Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (naturvitenskap)
1791 Venetianische Epigramme (dikt)
1792 Der Groß-Cophta. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen (komedie)
1793 Der Bürgergeneral. Ein Lustspiel in einem Aufzüge (komedie, utgitt anonymt)
1794 Die Aufgeregten (politisk drama)
        Reinecke Fuchs. In zwolf Gesängen (fabel/fortelling; endret utgave 1822)
1795 Das Märchen von der grünen Schlange und der shönen Lilie (eventyr)
        Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (fortelling)
        Römische Elegien (dikt)
1795–96 Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman. I–IV (roman)
1797 Balladen (dikt)
1798 Herman und Dorothea (fortelling på rim)
1800 Göthe's neueste Gedichte (dikt)
1801 Paläofron und Neoterpe (skuespill)
1804 Die naturliche Tochter. Trauerspiel (tragedie)
1808 Faust. Der Tragödie Erster Teil (skuespill)
1809 Die Wahlverwandtschaften. Erster/Zweiter Teil (roman)
1810 Pandora (skuespill)
        Zur Farbenlehre (naturvitenskap)
1811 Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. I–III; 1811, 1812 og 1813 (selvbiografi)
1812 Goethe's Gedichte (dikt)
        Des Epimenides Erwachen. Ein Festspiel (skuespill)
1816 Aus meinem Leben. Zweiter Abteilung. Italienische Reise, erster/zweiter Teil, 1816 og 1817 (reiseerindringer)
1819 West-östlicher Divan (dikt)
1821 Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden. Ein Roman ... (roman)
        Aus meinem Leben. Zweiter Abteilung, fünfter Teil. ('Kampagne in Frankreich' und 'Die Belagerung von Mainz')
1832 Faust, der Tragödie Zweiter Teil (skuespill)
*1833 Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit. IV (selvbiografi)


Medforfatter og utgiver (utvalg):

1773, 1777 Works of Ossian I–IV (sammen med Merck)
1775–78 Physiognomische Fragmente (sammen med J.G. Lavater)
1778–79 Volkslieder I–II (utgiver: Herder)
1795–97 Die Horen (utgiver: F. Schiller)
1796–1800 Musenalmanach (utgiver: Herder)
1798 Xenien (dikt, skrevet sammen med F. Schiller)
1798–1800 Propyläen. Eine periodische Schrift
1805 Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen
1811 Philipp Haeckert. Biographische Skizze, meist nach dessen eigenen Aufsätzen entworfen
1816–32 über Kunst und Altertum I–VI
1817–24 Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie ... I–II (kom også ut som enkelthefter)
1817, 1823 Zur Morphologie
1817, 1823 Zur Naturwissenschaft überhaupt
1828–29 Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller in den Jahren 1794–1805. Erster–sechster Teil


Oversettelser og bearbeidelser:

1787 Die Vögel Nach dem Aristophanes
1794 Gesänge aus der Oper: Die vereitelten Ränke (Nach dem Italienischen, frei bearbeitet in zwei Aufzügen)
        Gesänge aus der Oper: Circe, in einem Aufzüge
1797 Gesänge aus der Oper: Theatralische Abenteuer, in zwei Aufzügen (med tilføyelser av Vulpius)
1802 Mahomet, Trauerspiel in fünf Aufzügen (Nach Voltaire)
        Tancred. Trauerspiel in fünf Aufzügen (Nach Voltaire)
1803 Leben des Benvenuto Cellini ... übersetzt und mit einem Anhange herausgegeben ... erster/Zweiter Teil
1805 Rameus Neffe. Ein Dialog von Diderot. Aus dem Manuskript übersetzt und mit Anmerkungen begleitet


Samlede verker utgitt mens Goethe levde:

1787–90 Goethes Schriften (samlede verker, 8 bind)
1792–1800 Goethes neue Schriften (samlede verker, 7 bind; nytt opplag i 10 bind 1801–03)
1806–10 Goethes Werke (samlede verker, 13 bind)
1815–19 Goethes Werke (samlede verker, 20 bind; korrigert gjenopptrykk i 26 bind 1816–22. Bind 1–20 tilsvarer 1815–19-utgaven)
1827–30 Goethes Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand (samlede verker, 40 bind)


Bøker merket * er utgitt etter hans død.

Utgivelser i alt:
1 bok med reiseerindringer
1 eventyrbok
1 fire binds selvbiografi
2 naturvitenskaplige verker
3 bøker med fortellinger
4 romaner
7 diktsamlinger
29 skuespill
5 utgaver av samlede verker.

(«Faust. Ein Fragment» er ikke medregnet som et eget skuespill, men dog «Urfaust» da sistnevnte også tidvis er blitt oppført, men vel ikke førstnevnte, som dessuten står betydelig nærmere den endelige Faustutgaven).

Alt i alt 45 egne verker (ikke medregnet brev, avhandlinger osv. Veldig mange av dem står i samlede verker, eller er utgitt som enkeltverk). Diktsamlingene er bare sporadisk oppført (nyere utgaver av hans samlede dikt følger heller ikke helt de originale diktsamlingene, men ordnes etter det året de ble skrevet, der man vet det). Likeledes er de ulike naturvitenskaplige artiklene han utga mellom 1791 og 1832 ikke oppført, unntatt de to han selv ga ut som bok: fargelæren og plantenes metamorfose. Artiklene finnes, utenom i hans samlede verker, også som enkeltbind i utvalg: «Schriften zur Naturwissenschaft» (f.eks 1977).

Kilder:

«Deutsches Literatur-Lexikon» 6. Band, 3. Auflage, Francke Verlag Bern und München 1978
«Goethe, et Essay», Per Øhrgaard (1999)
«Goethe, sein Leben und seine Zeit» av R. Friedenthal (1963)
og forskjellige oppføringer i hans egne verker.

Boktitlene er modernisert etter dagens tyske rettskrivning.

sist oppdatert: 12. september 2003
Tilbake til toppen av siden