Johan Bojers forfatterskap

ordnet etter utgivelsesår

1893 Unge tanker (roman, utgitt under navnet Johan K. Hansson)
1895 En Moder (skuespill)
        Helga (roman)
        Gravholmen(skuespill)
1896 Et folketog (roman)
1897 Olav den hellige (skuespill)
        På kirkevei (eventyr)
1898 Rørfløytene (eventyr)
1899 Den evige krig (roman)
1900 Moder Lea (roman)
1901 Gamle historier (folkeeventyr)
1902 En pilgrimsgang (roman)
        Theodora (skuespill)
1903 Troens makt (roman)
1904 Brutus (skuespill)
        Hvite fugler (eventyr)
1908 Vårt rike (roman)
1910 Troens makt (dramatisering av romanen)
        Kjærlighetens øyne (skuespill)
1911 Liv (roman)
1913 Maria Walewska (skuespill, omskrevet og nyutgitt i 1932)
1913 Fangen som sang (roman)
1916 Den franske fane (artikler)
        Sigurd Brå (skuespill)
        Den store hunger (roman)
1917 Samlede romaner i fire bind
        Verdens ansikt (roman)
1919 Dyrendal (roman)
1920 Stille vær (fortellinger)
1921 Den siste viking (roman)
1924 Vår egen stamme (roman)
1927 Det nye tempel (roman)
        Samlede romaner i åtte bind
1929 Folk ved sjøen (roman)
1931 Mens årene går (roman)
1932 Maria Walewska (skuespill, opprinnelig skrevet i 1913)
        Ei mor (nynorsk utgave av «En moder»
1933 Huset og havet (roman)
1935 Dagen og natten (roman)
1938 Kongens karer (roman)
1939 Gård og grend (fortellinger)
1941 Hustruen (skuespill)
1942 Læregutt (selvbiografi, del 1)
        Samlede romaner i fem bind
1946 Svenn (selvbiografi, del 2)
1948 Skyld (roman)
1952 Lov og liv (roman)
1958 Fjell og fjære (fortellinger)
1960 Glimt og gleder (Artikler, taler, minner. Utgitt etter hans død)

Utgivelser i alt:
1 samling folkeeventyr
3 eventyrbøker (selvskrevne eventyr)
3 bøker med fortellinger
10 skuespill
23 romaner.
4 bøker med artikler og erindringer


Alt i alt 44 bøker. I tillegg kommer 3 utgaver med hans samlede romaner:1917, 1927 og 1942. Forøvrig ingen av dem komplette, siden de ble utgitt mens han ennå levde, og de senere romanene mangler.

Kilde: Johan Bojer-samling i Rissa bibliotek, register utgitt av Rissa bibliotek i 1990

Boktitlene er modernisert etter dagens rettskrivning.

Tilbake til toppen av siden